en | de | nl
view example

Veel Gestelde Vragen


V. Is KlavarScore geschikt voor kinderen?
A. KlavarScore is niet ongeschikt voor kinderen, maar het is beter om ze eerst een cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV) te laten geven. Deze cursussen zijn er voor kinderen vanaf groep vier van de basisschool. Hierbij kunnen ze op een speelse manier kennismaken met het notenschtift, en het zelf bespelen van muziekinstrumenten.

Als gekozen wordt voor een toetsinstrument en het blijkt dat ze hierbij moeite hebben met het lezen van het traditionele notenschrift dan kan KlavarScore een oplossing bieden.

V. Is KlavarScore geschikt voor alle instrumenten en zang?
A. Nee,  KlavarScore kan alleen worden gebruikt voor toetsinstrumenten. Voor zangers en spelers van niet-toetsenbordinstrumenten ontbreekt noodzakelijke informatie om de muziek op de juiste wijze te kunnen uitvoeren.

V. Kan een KlavarScore-speler samenspelen met iemand die de standaard notatie gebruikt?
A. Ja, de meeste KlavarScore-stukken die bedoeld zijn om samen te spelen, hebben een extra notenbalk die de rol voor de andere speler laat zien, zodat de KlavarScore-speler kan zien wat de andere persoon zal spelen. Iedereen kan zijn/haar eigen muzieknotatie gebruiken.

V. Is KlavarScore nieuw?
A. Nee, het werd voor het eerst gepubliceerd als Klavarskribo in 1931 door Cornelis Pot uit Nederland.

V. Wat is het verschil tussen Scrolling KlavarScore en andere scrollende "notatie"-video's?
A. De KlavarScore-bladmuziek notatie is precies hetzelfde als de notatie die wordt gebruikt in de Scrolling KlavarScore-video's.
Op YouTube vindt u filmpjes met gekleurde blokken die richting een toetsenbord vallen. Als u hebt geprobeerd muziek te spelen met behulp van deze video's, dan moet u nog steeds een notatiesysteem leren om van bladmuziek te kunnen spelen. Als u hebt geleerd om nummers te spelen met Scrolling KlavarScore dan kunt u ook van de KlavarScore bladmuziek spelen.

V. Is het mogelijk om KlavarScore bladmuziekboeken te kopen?
A. Ja, Stichting Klavarskribo in Nederland heeft duizenden muziekboeken op voorraad, met klassieke, religieuze en hedendaagse muziek voor piano en orgel.

V. Waarom geen gebonden noten, mollen, kruizen en herstellingstekens?
A. Deze zijn niet nodig. In KlavarScore wordt in plaats van gebonden noten een vervolgpunt gebruikt. In KlavarScore worden mollen en kruizen niet gebruikt omdat er op de KlavarScore-balk een lijn staat die elke zwarte toets op het toetsenbord voorstelt. Op toetsinstrumenten gebruik je dezelfde zwarte toets om enharmonischen te spelen (bijvoorbeeld de Fis en de Ges). Dit zijn dingen die KlavarScore gemakkelijker leesbaar maken dan de standaardnotatie.

V. Ik heb last van dislexie, is KlavarScore geschikt voor mij?
A. Nederlands wetenschappelijk onderzoek suggereert dat Klavar-notatie waarschijnlijk geschikter is dan standaard notatie voor mensen met dislexie.