en | de | nl
view example

KLAVARSCORE BEYER PIANO COURSEExtra informatie, begeleidings bestanden en oefeningen voor Lessen 70-79Inhoud:

Het gebruik van het Piano Pedaal
Toonsoort of A-Majeur
Les 74  Triolen
Extra Song "Song without Words - Canción sin palabras"Muziek Woordenlijst

Marcato (marc.)     Op de voorgrond, sterk geaccentueerd.
poco                         Een beetje.Het gebruik van het Piano Sustain Pedaal

Czerny over het juiste gebruik van het Sustain Pedaal
In de eerste maat van les 78 ziet u dat de linkerhandnoot D de halve maat duurt, terwijl de achtste noten ook moeten klinken. Dit zal hier geen probleem zijn, de vingers 3, 4 of 5 kunnen voor de laagste noot worden vastgehouden terwijl de achtste noten met de andere vingers worden gespeeld. Maar wat als de laagste noot veel lager is en uw pink te kort? In dat geval kan het Sustain Pedaal helpen.

Dit Pedaal (ook wel "Demper Pedaal" genoemd) bevindt zich aan de rechterkant van het instrument en moet natuurlijk met de rechtervoet worden bewogen. Dit is de meest essentiële van de pedalen; en de voet moet er altijd dicht bij worden gehouden, zodat het op elk moment met grote trefzekerheid gebruikt kan worden. De oude benaming van Forte-pedaal ("luid pedaal") gaf aanleiding tot het misverstand dat dit pedaal alleen kon worden gebruikt om heel hard te spelen. Maar dit is onjuist. Het kan bij elke mate van luidheid worden gebruikt.

In het pianospel is dit pedaal uiterst belangrijk geworden en de toepassing ervan moet goed worden bestudeerd; want er kunnen veel opvallende effecten mee worden bereikt, en een schijnbare volheid van toon en harmonie, waarbij het soms lijkt dat we meer handen kunnen gebruiken.

Laat de speler er aan wennen om het pedaal stevig en snel in te drukken, met de punt van de voet omhoog, terwijl de hiel op de grond blijft, het met constante snelheid en toch zo voorzichtig los te laten dat er ook geen geluid te horen is van de actie van de voet op het pedaal, of van het omhoog brengen van de dempers. Bij het opgeven van het Pedaal moet de voet het geheel verlaten; maar zo behendig en zo lichtjes, dat bij een snelle indrukken het contact van de voet helemaal niet hoorbaar is.

Het eerste essentiële voordeel dat dit pedaal biedt, is dat we hierdoor in staat zijn om de basnoten (de meest linkse noten in een stuk op de klavar notenbalk) te laten doorklinken alsof we een derde hand tot onze beschikking hebben, terwijl twee handen zijn bezig met het spelen van de melodie en de begeleiding. Hierdoor krijgen de verschillende harmonieën een volheid, die ze nooit door de twee handen alleen zouden kunnen worden gegeven.

Voorbeeld: Merk op hoe in het stuk aan de rechterkant, beginnend op maat 5, de noten van de linkerhand die op de downbeats vallen (1e tel van elke maat) te ver weg zijn om te worden aangehouden tijdens het spelen van de linkerhandakkoorden die beginnen op tel 2. Maar er is een continue stip op tel 2 die ons vertelt dat deze noten moeten worden aangehouden over de tellen 2 en 3. Om dit te bereiken moet het sustainpedaal worden gebruikt op hetzelfde moment dat de noten op de downbeats van dergelijke maten worden aangeslagen, en de speler mag het pedaal niet loslaten tot vlak voor de nieuwe maat, waar het opnieuw op dezelfde manier moet worden gebruikt.

Basisregel:
Het pedaal moet alleen ingedrukt worden gehouden zolang de passage uit slechts één akkoord bestaat.

Het zou afschuwelijk klinken als het pedaal de hele tijd ingedrukt zou worden gehouden.

Zonder begrip van de muziektheorie die het mogelijk maakt om verschillende soorten akkoorden te identificeren, zou men een akkoord kunnen zien als een groep noten die een harmonieus geluid hebben wanneer ze tegelijkertijd samen worden gespeeld. Merk in het fragment uit het voorbeeldstuk hierboven op hoe er geen verandering van noten op hetzelfde moment klonk vanaf het begin van maat 23 tot het einde van maat 24, met uitzondering van de C in het melodische rechterhandgedeelte van maat 24. Aangezien deze noot eenvoudig wordt toegevoegd aan de noten van hetzelfde akkoord als gevonden in maat 23, hoeft men het pedaal niet los te laten voor het begin van maat 24 om aan deze regel te voldoen.

Download het artikel van Czerny over het gebruik van het Sustain Pedal (Engels): Sustain Pedal


Terug naar BovenToonsoort A Major

De toonladder van A-Majeur begint bij de noot "A". Het patroon van hele en halve stappen voor majeur toonladders is uitgelegd op pagina 60-69. Met behulp van dat patroon is de A-Majeur-toonladder als volgt opgebouwd:

Noot:      A       B       C#     D       E       F#    G#      A
Nr.:           1        2        3        4       5        6        7      8 (=1)
Afstand:      1    -   1    -   ½  -   1    -   1    -    1   -   ½ 
In letters:   w  -  w   -   h   -   w  -   w  -  w  -   h

 


Terug naar BovenLes 74  -  Triolen

Tot nu toe hebt u alleen stukken gezien met een even aantal noten per tel. Deze les introduceert tuplets (onregelmatige ritmes), bekend als triolen die in de maat van 4 tellen van les 74 als volgt kunnen worden geteld: éé-éé-Één, Twéé-éé-éé, Drie-ie-ie, of zo u wilt: Am-ster-dam of een ander woord met drie lettergrepen. Wanneer tuplets worden aangetroffen, moet men het aangegeven aantal noten spelen boven de telling van de tel(len) of het telfragment waarop ze in de partituur voorkomen. Een triool bestaat uit drie noten die de plaats innemen van twee noten.
Opmerking: In de maten 18 en 22 van de les ziet u triolen waar de eerste noot lijkt te ontbreken. In deze gevallen wordt de eerste wel noot gehoord, maar niet gezien, omdat het een voortzetting is van de noot die begint op de tel van een van deze maten.

LH/RH Oefeningen:
Voorbeeld van de complete song:

Javascript is required for the audio players, but it is not enabled in your browser. You can still download the file:


Rechter Hand, u speelt de Linker Hand:

Javascript is required for the audio players, but it is not enabled in your browser. You can still download the file:


Linker Hand, u speelt de Rechter Hand:

Javascript is required for the audio players, but it is not enabled in your browser. You can still download the file:


Terug naar BovenExtra Song

"Song without Words - Canción sin palabras"


Nr. 3 van "Six short pieces for Recreation" uit de Scharfenberg editie van de Beyer piano lessen, gecomponeerd door de Duitse pianist and componist Fritz Spindler (1817-1905).

 

Tempo 95 BPMOm deze Song te downloaden in:
Tablet formaat:                            klik hier
Scrolling formaat:                       klik hier
Audio bestand:                             klik hier
Rechter Hand Audio bestand:  klik hier
Linker Hand Audio bestand:     klik hier

Omdat de rechterhand en de linkerhand niet tegelijkertijd beginnen, IS HET TELLEN HEEL BELANGRIJK!

Om te oefenen, start u eerst de video en daarna de audio:
De complete Song:

Javascript is required for the audio players, but it is not enabled in your browser. You can still download the file:

Dit stuk is in 4/4 maat, het begint met een opmaat: 3 tikken vooraf.

Rechter Hand, u speelt de Linker Hand:

Javascript is required for the audio players, but it is not enabled in your browser. You can still download the file:

Dit stuk is in 4/4 maat, het begint met een opmaat: 3 tikken vooraf.

Linker Hand, u speelt de Rechter Hand:

Javascript is required for the audio players, but it is not enabled in your browser. You can still download the file:

Dit stuk is in 4/4 maat, het begint met een opmaat en de linkerhand begint een maat later als de rechterhand: 7 tikken van tevoren (de eerste tik in elke maat klinkt luider).


Terug naar Boven